Citometria

La Plataforma de Citometria organitza anualment diversos cursos de citometria de flux. La durada és d'una setmana pel curs avançat i tres dies pel bàsic i s’hi tracten aspectes fonamentals de la citometria de flux, aplicacions i pràctiques.

També es poden programar cursos personalitzats o estades a la Plataforma de Citometria.

Cursos realitzats:

  • Cursos postgrau i formació continuada en Citometria de Flux (UAB/UB) 1999-2018.
  • Curs avançat de fonaments i aplicacions en citometria de flux (1999-2022)
  • Curs bàsic de citometria de flux (2002-2009).


* Curs acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (pendent de confirmació).