Transparència


En compliment de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació pública i Bon Govern, el Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública i l'Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat, publiquem en aquesta pàgina informació referent a l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP).

Contacte

Tota la informació de les entitats finançades amb fons públics es pot sol·licitar a través del Portal de Transparència de la Generalitat. Rebem aquestes sol·licituds i, a través del sistema, es fa un seguiment per tal de complir els terminis exigits per la llei. Accedeix al portal aquí.

Per a qualsevol consulta/dubte/suggerència relacionada amb el Portal de Transparència podeu escriure a transparencia(ELIMINAR)@igtp.cat.


Última actualització: 20 de desembre de 2022

NOTA: Aquest portal s'actualitza en el moment en que es produeix alguna informació/documentació important per a la seva publicació segons la normativa vigent