Citometria

Citometria espectral d’alta dimensió

Aurora 5-laser (Cytek Biosciences)

Instal·lat el maig de 2020, està configurat amb cinc làsers (355, 405, 488, 561 i 640 nm), tres paràmetres de dispersió i 64 canals de fluorescència. L'Aurora permet dades d'alta dimensió amb panells dissenyats (40 colors simultàniament i més enllà). Equipat amb un sistema automàtic de micro-mostreig (AMS) per a l'adquisició d'alt rendiment amb plaques de 96 pous. Anàlisi de dades amb el programari SpectroFlo per diferenciar dades raw data espectrals.

Citòmetres de flux analitzadors

Citòmetre de Flux LSRFortessa SORP (BD Biosciences)

Equipat amb làser blau d'estat sòlid (488nm), làser vermell He-Ne (640 nm), làser violeta (405 nm) i làser verd (532 nm), permet treballar amb 18 fluorescències i 2 paràmetres de dispersió (FSC i SSC), analitzant per a cadascun l’àrea, alçada i amplada del pols elèctric. Processament de senyals digital, adquisició i anàlisi amb software FACSDiva. Sistema HTS per l'adquisició de mostres amb plaques de 96 pous.

Separador Cel.lular FACSLyric (BD Biosciences)

Equipat amb làser blau d'estat sòlid (488nm), làser vermell He-Ne (633 nm) i làser violeta (405 nm), permet treballar amb deu fluorescències i dos paràmetres de dispersió (FSC i SSC). Sistema de processament de senyals digital amb software BD FACSSuite. Equipat amb carregador de mostres automatitzat per a tubs i plaques de 96 pous.

Citòmetre de Flux FACSCanto II (BD Biosciences)

Equipat amb làser blau d'estat sòlid (488nm), làser vermell He-Ne (633 nm) i làser violeta (405 nm), permet treballar amb vuit fluorescències i dos paràmetres de dispersió (FSC i SSC). Sistema de processament de senyals digital amb software FACSDiva. Equipat amb carregador de mostres automatitzat per tubs (Loader).

Luminex® 200 (Luminex Corp.)

El sistema Luminex® 200 és un analitzador basat en els principis de la citometria de flux. Luminex® 200 estableix l'estàndard per a la multiplexació i ofereix la capacitat de realitzar fins a 100 proves diferents en un sol volum de reacció i utilitzar beads magnètics o de poliestirè. Obté un gran rendiment de mostra amb un temps de lectura de placa de 96 gerres de només 45 minuts.

Programes per anàlisi off-line

Software

FlowJo, FACSDiva i CellQuestPro instal.lat a un ordinador iMac 27" Intel i7 16 GB RAM amb sistemes MAC OSX i Windows (XP i 7). Plataforma d'anàlisi amb Windows10 amb FlowJo, SpectroFlo i OMIQ.

Separació Cel·lular

Separador Cel·lular FACSAria II (BD Biosciences)

Tres làsers (405, 488 i 633 nm), quinze detectors (tretze fluorescències i dos paràmetres de dispersió de llum). ACDU (Automated Cell Deposition Unit) per a separació en diferents tipus de plaques de pous i slides; opció single cell. Opcions instal·lades: sistema d'evacuació d'aerosols (AMO) i control de temperatura per bany refrigerat. Software FACSDiva.