Genòmica Translacional

La plataforma de genòmica translacional, constituïda l'any 1999 a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTP), és actualment un dels Serveis de Suport a la Recerca de l'IGTP. 

Dona suport i assessorament tècnic/metodològic /científic als grups de recerca del Campus Can Ruti i a grups externs d'investigació que ho sol.licitin, amb la finalitat d'impulsar la recerca, la innovació i la formació en l'àrea de la genòmica. En paral·lel, dona diàriament servei d'anàlisi genètica a les unitats de diagnòstic clínic de l'HUGTP.

Periòdicament organitza i participa en cursos tecnològics formatius per a estudiants de Grau Universitari (Màster UB-UAB Immunologia) i per a personal tècnic de suport a la recerca. Disposa també d'un servei de consultoria.

La Plataforma de Genòmica Traslacional forma part del Hub de Seqüenciació del Campus Can Ruti per a la vigilància de les diferents soques de SARS-CoV-2.