Citometria

Notícies

  • Descriuen interaccions entre cèl·lules de melsa humana i vesícules extracel·lulars de pacients amb Plasmodium vivax

    El grup de recerca de Plasmodium vivax i Exosomes (PVREX) ha treballat estretament amb la Unitat de Citometria de l'IGTP per utilitzar citometria multiparàmetre combinada amb tècniques de purificació cel·lular per estudiar les poblacions cel·lulars complexes de la melsa humana. L'estudi, publicat a Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, també examina les interaccions de vesícules extracel·lulars del plasma de pacients amb infeccions per Plasmodium vivax, un dels paràsits que causa malària, i els diferents tipus de cèl·lules de la melsa. És la primera vegada que es fa aquest tipus d'estudi amb mostres de melsa de donants.

  • Nou mètode per detectar nanoplàstics a la sang

    Un estudi utilitza per primera vegada la citometria de flux per detectar i quantificar nanoplàstics a la sang perifèrica humana. Ha inclòs persones amb malalties molt diverses per estudiar-ne possibles diferències en la seva acumulació. També s'han utilitzat ratolins d'un entorn altament controlat per comparar els seus nivells de nanoplàstics amb humans. El treball s'ha publicat a la revista MethodsX.