Proteòmica i metabolòmica

Serveis de proteòmica

Identificació de proteïnes

 • Identificació / anàlisi mostra senzilla ESI-QqTof MS/MS (BrukerMicrOTOFQ) MASCOT
 • Identificació / anàlisi mostra senzilla MALDI MS/MS (BrukerMicrOTOFQ)

Identificació de proteïnes en mostres complexes (Shotgun proteomics)

 • Identificació mostra complexa nano HPLC ESI-QqTof MS/MS (BrukerMicrOTOFQ) MASCOT
 • Identificació per denovosequencing HPLC ESI-QqTof MS/MS

Perfiles peptídics Discovery

 • Perfil LC/MS mostra nano HPLC ESI-QqTof MS (Agilent 1200 BrukerMicrOTOFQ) (ProfileAnalysis)
 • Perfil MS Proteòmic Clínica ClinProt Perfils i estadística (ClinProtTools)

Perfiles peptídics targeted

 • Perfil LC/MS mostra nanoHPLC ESI-QqTof MS (Agilent 1200 BrukerMicrOTOFQ)
 • Anàlisi uPLC ESI-QQQ , MRM (Agilent 1260 Agilent 6410BA)

Quantificació absoluta i relativa

 • Marcatge isotòpic
 • Label free
 • Anàlisi de modificacions post-traduccionals
 • Caracterització de proteïnes inmunoprecipitats
 • Purificació de proteïnes recombinants i anticossos mediant cromatografia de baixa pressió FPLC Äktabasic amb estratègies combinats de columnes afinitat, exclusió PM, intercanvi iònic, fase reverse
 • Caracterització de proteïnes recombinants humansintactes T3 MS
 • Perfil de metabòlits de qualquier naturaleza (volàtils, semivolàtils i no volàtils tant apolars com polars) generalment per descobriment de biomarcadors
 • Anàlisi GC/MS (Thermo GC8060 MD800 EI+, CI-, CI+)
 • Perfil LC/MS mostra nanoHPLC ESI-QqTof MS (Agilent 1200 BrukerMicrOTOFQ) (ProfileAnalysis)
 • Anàlisi uPLC ESI-QQQ (Agilent 1260 Agilent 6410BA)

Serveis de metabolòmica

Perfil de metabòlits de qualsevol naturalesa (volàtils, semivolàtils i no volàtils, tant apolars com polars) generalment per descobriment de biomarcadors

 • Anàlisi GC/MS (Thermo GC8060 MD800 EI+, CI-, CI+)
 • Perfil LC/MS mostra nanoHPLC ESI-QqTof MS (Agilent 1200 BrukerMicrOTOFQ) (ProfileAnalysis)
 • Anàlisi uPLC ESI-QQQ (Agilent 1260 Agilent 6410BA)

Elucidació-Identificació de metabòlits

 • Anàlisi GC/MS (Thermo GC8060 MD800 EI+
 • Anàlisi LC/MS/MS mostra nanoHPLC ESI-QqTof MS
 • Quantificació absoluta i relativa de petites molècules
 • Anàlisi GC/MS SIM (Thermo GC8060 MD800 EI+, CI-, CI+)
 • Anàlisi GC FID (Perkin Elmer)
 • Perfil LC/MS mostra nanoHPLC ESI-QqTof MS (Agilent 1200 BrukerMicrOTOFQ) (ProfileAnalysis)
 • Anàlisi uPLC ESI-QQQ , MRM (Agilent 1260 Agilent 6410BA)

Dins d'aquest apartat hem desenvolupat procediments per:

 • Àcido grassos de cadena curta, mitja i llarga en sèrum i membranes cel·lulars
 • Aminoàcids
 • Àcids orgànics en orina
 • Acilcarnitines en plasma
 • Prostanoides en plasma
 • Compostos volàtils del carboni en alè