Proteòmica i metabolòmica

Espectròmetres

Espectròmetre de masses híbrid Q-TOF Micro ESI-QqTOF MS i Nano HPLC (Agilent serie 1200™)

Espectròmetre híbrid QqTof acoplat a nanocromtògraf líquid per identificació de pèptids i proteïnes. Resolució normal de 20.000. S’utilitza en mode tàndem per identificar pèptids i en mode single per a quanitifiació per anàlisi de pèrfils.

Software

- Compass server
- HyStar 3.2
- MicrOTOF Control
- Data Analysis
- Sequence Editor
- Metabolite Detect
- Library Editor
- Quant Analysis
- Profile Analysis


Integració a ProteinScape
MS/MS amb dispositiu per a experiments ISD (In SourceDecay)

Espectròmetre de masses de triple quàdruple ESI- QQQ MS (Agilent™ 6410 BA) i uPLC quaternària (Agilent™ 1260 Infinity)

Espectròmetre connectat a uPLC per quantificació de metabòlits en mode MRM (múltiple reaction monitoring).  A més, opera en quatre altres modes d'operació (SIM single ion monitoring), ions precursors, ions fragment, pèrdues neutres.

Software

- Mass Hunter Data Adquisition
- Mass Hunter QualitativeAnalysis
- Mass Hunter QuantitaveAnalysis

Cromatògraf de gasos acoblat a espectròmetre de massesb

GC/EI+Ci+Ci-/MS (GC series™  amb MD800™  i AS2000™  Thermo Instruments).

  – Software: MassLab amb llibreries NIST i WiLLEY

Desorbidor tèrmic per a volàtils (MW-1A™ Rektorik)

Cromatògrag de gasos FID (ionització de flama)

  - GC/FID (AutoSystem™ Perkin Elmer)

Software

Clarity (6 channels)

MALDI TOF/TOF model Autoflex Speed TOF/TOF

Espectròmetre de masses MALDI amb resolució nominal 20.000 per pèptids
Pot portar a terme experiments en model MS, MS/MS i masses a la tres-MS per massa molecular de proteïnes
- MS/MS amb dispositiu per a experiments ISD (In SourceDecay)
- MS/MS amb dispositiu LIFT seqüenciació de pèptids, glicans
- MS/MS/MS amb dispositiu CID + LIFT de fragmentació a alta energia per seqüenciació de proteïnes pels extrems
 

Integració amb l’actual plataforma:
- Compass
- Clinprot
- ClinPro Tools 2.2
- Bio Tools 3.1
- Nano-MALDI
- WARP-LC
- MASCOT versió 2.5

Software: FlexControl, Flex Imaging, ProteinScape
Imageprep: Dispositiu de preparació de mostres de teixit per a MALDI Imagin

Cromatògrafs líquids analítics i preparatius

HPLC de bomba quaternària amb detector UV/vis i forn de columnes

(Waters™ 600 series)

Software

ClarityClarity (6 channels)

FPLC Äkta purifier™ (GE Healthcare)

FPLC per purificació de proteïna

Software

Unicorn

HPLC alliance™ 2695 (Waters) amb detectors 2996 UV/vis i desviació de l'index de refracció 2414FPLC

Software

Empower

HPLC alliance™ 2695 (Waters) amb detectors 2996 UV/vis i fluorescència 2475

Software

Empower