Micròscopia

La plataforma de Microscòpia de l'IGTP ofereix els serveis següents:

  • Microscòpia confocal i de camp ampli automatitzada
  • Imatges confocals o de camp ampli de cèl·lules vives
  • Microscòpia de superresolució STED
  • Imatges espectrals
  • Espectroscòpia de correlació de fluorescència (FCS i STED-FCS)
  • Processament i anàlisi d'imatges
  • Preparació de mostres fluorescents (cèl·lules o teixits)

Serveis complementaris

La plataforma de Microscòpia de l'IGTP també ofereix suport complet i assessorament per al disseny d'experiments basats en microscòpia, execució i anàlisi de dades, així com formació en l'ús eficient i responsable dels equips de microscòpia.