Micròscopia

Microscopi de superresolució Abberior Infinity

Aquest microscopi es troba a les instal·lacions d’alta contenció biològica de nivell 3 (NCB3) del Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge de Catalunya (CMCiB).

Més informació

Microscopi Abberior STEDYCON

Abberior STEDYCON és un microscopi compacte confocal i de super-resolució capaç de realitzar imatges en quatre colors tant en modes confocals com en modes de super-resolució STED (amb una resolució de fins a 40 nm). El STEDYCON està acoblat a un cos totalment motoritzat Olympus IX83, equipat amb il·luminació epifluorescent QUAD-band, així com objectius secs de 10x i 20x, més objectius d'oli de 40x i 63x. El programari STEDYCON per a l'obtenció i anàlisi d'imatges també inclou el programari SVI Huygens Pro per a l'ajust ràpid de la imatge i la deconvolució.

Descarrega les especificacions detallades

Microscopi invertit Leica DMI6000 B

Microscopi invertit de camp ampli Leica DMI6000 B totalment motoritzat per a imatges de camp clar i fluorescència amb jocs de filtres de fluorescència per a fluorocroms excitats per llum ultraviolada, blava i taronja, així com objectius secs 4x, 10x, 20x, 40x i objectiu d'oli 63x. El microscopi està acoblat a una càmera en color Leica DFC420 de 5 MP i a una monocroma DFC360 de 1,4 MP, i utilitza el programari Leica LAS X per obtenir i analitzar imatges.

Descarrega les especificacions detallades

Microscopi invertit Zeiss Axio Observer Z1

Microscopi invertit de camp ampli Zeiss Axio Observer Z1 per a imatges de camp clar i epifluorescència amb jocs de filtres de fluorescència per a fluorocroms excitats per llum UV, blau i taronja, així com objectius secs de 10x, 20x i 40x i objectius d'oli de 40x i 63x. El microscopi està acoblat a Zeiss AxioCam MRm 1.4 MP monocrom i utilitza el programari ZEN blue 2012 per a l'obtenció i l'anàlisi d'imatges. Per a estudis d'imatge de cèl·lules vives, el microscopi està equipat amb una cambra d'incubació (completament tancada) amb una unitat d'escalfament modular per a plaques de Petri, portaobjectes de microscopi, i plaques de 24 pous i regulació de la temperatura i de l'entorn de CO2.

Mòdul confocal Zeiss LSM 710

Mòdul confocal Zeiss LSM 710 acoblat al microscopi Zeiss Axio Observer Z1 equipat amb 7 feixos làser (405nm, 458nm 488nm 514nm 543nm, 594nm, 633nm) així com objectius secs 3x i programari ZEN black 2012 per obtenir i analitzar imatges.

Descarrega les especificacions detallades

Zeiss PALM

Sistema de microdissecció Zeiss PALM per a mostreig i captura sense contacte d'ARN, ADN i proteïnes, així com clonació i cultiu de cèl·lules individuals vives. Aquest sistema totalment motoritzat construït sobre el microscopi invertit Zeiss Axio Observer Z1 està equipat amb objectius secs de 10x, 20x i 40x per a imatges de camp clar i microdissecció. La microdissecció per làser i catapultat per pressió (LPMC) es fa mitjançant làser UV de 355 nm. El microscopi està acoblat a càmeres de color Hitachi HV-D30 i Zeiss AxioCam MRc5 de 5 MP.

Criòstat Leica CM1950

Micròtom criostàtic Leica CM1950 amb desinfecció UVC i sistema Ag-protect per a la manipulació de mostres potencialment perilloses. El criòstat és semiautomàtic amb 15 posicions de placa, rang de temperatura de treball de 18 °C a -42 °C, congelació ràpida de mostres a -52 °C i sistema de rentat al buit per reduir la manipulació directa de les mostres.

Microscopi estereoscòpic Leica M80

Microscopi estereoscòpic Leica M80 per a microdisseccions equipat amb il·luminador anul·lar LED3000 RL, base de llum transmesa, així com font de llum d'il·luminació puntual KL1500 LCD. El microscopi està acoblat a un sistema d'imatge digital autònom basat en la càmera de color FLEXCAM C1 de 12 MP.