Biobanc IGTP-HUGTP

Vols ser donant?

Sabies que un cop feta una extracció de sang o una intervenció quirúrgica, hi ha material que es rebutja però que podria ser molt útil?

Contacta amb el Biobanc per conèixer com pots ajudar a la recerca a través d'un petit gest biobanc(ELIMINAR)@igtp.cat

Consentiment de donació de mostres i dades a Biobanc

Consentiment de donació de mostres i dades per a projecte investigació i Biobanc

Què fa el Biobanc?

A l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, igual que a la majoria d'hospitals, a més de la tasca assistencial, es realitza investigació.

El material biològic donat passarà a formar part del banc de mostres biològiques de l'hospital, anomenat Biobanc IGTP-HUGTP. Un biobanc és un centre de conservació de mostres de sang, teixits, ADN i altres derivats, que representen un instrument indispensable per la investigació de malalties, que permet avançar en el desenvolupament de noves teràpies, tractaments i diagnòstics. El banc on aniran les seves mostres està situat a la Carretera de Canyet s/n de Badalona, està degudament autoritzat i compleix les garanties de qualitat i seguretat que exigeixen les lleis vigents.

Qualsevol estudi d'investigació per al qual se sol·liciti la utilització d'aquestes dades o mostres, haurà de ser aprovat sempre pel Comitè d'Ètica adscrit al Biobanc, que vetlla perquè els investigadors desenvolupin els seus estudis seguint sempre les més estrictes normes ètiques i legals, i també per un Comitè Científic amb experiència en recerca biomèdica.

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets relatius al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com obtenir informació sobre l'ús de les seves mostres dirigint-se al biobanc:

Biobanc IGTP-HUGTP
IGTP Edifici Muntanya
Carretera de Can Ruti. Camí de les Escoles s/n
08916, Badalona. España

Tel directe: (+34) 93 033 0538
Recepció IGTP (+34) 93 554 3050
biobanc(ELIMINAR)@igtp.cat