Supercomputació

Manteniment i suport a la plataforma

 • Mantenir la infraestructura en funcionament 24/7
 • Instal·lació i manteniment del sistema operatiu (actualment Debian GNU/Linux) en tots els equips del clúster de càlcul i estacions de treball
 • Instal·lació, manteniment i actualització del software científic
 • Administració del sistema d’arxius del clúster
 • Administració de la infraestructura de xarxa del clúster
 • Administració del sistema de còpies de seguretat i restauració de dades

Instal·lació i manteniment de servidors i serveis

(inclosos però no limitats a)

 • Servidors web i de serveis públics i privats
 • Instal·lació i manteniment de bases de dades
 • Servei FTP(s)
 • Sistema intern de control de versions (gitlab)
 • Sistema de monitoratge de rendiment i alertes
 • Sistema de cues (SGE)
 • Servidors web i de serveis públics i privats

Seguretat de sistemes (hardening, auditing, patching)

Assessorament als investigadors en tasques computacionals

 • Supercomputació
 • Bones pràctiques en disseny de pipelines i programes
 • Assessorament en compra de hardware

Eines d’accés obert desenvolupades per l’IGTP

Maplab Tools (Methylation plotter, Alu ontology, wanderer, Chainy, TrukeTCGA 450k trackhub)

Islet Regulome

High Ferritin

SIRES