Notícies

Descobreixen alteracions del sistema immunològic sanguini que augmenten el risc de càncer

- Recerca

Un equip internacional d'investigadors identifica la base genètica i els processos biològics que influeixen en el risc de càncer relacionat amb alteracions en el nombre de cèl·lules immunològiques presents a la sang. Aquest és un avenç significatiu en la comprensió de com el sistema immunitari pot prevenir l'aparició de tumors.

L'estudi liderat per investigadors/es de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), i el Translational Genomics Research Institute d'Estats Units, s'ha publicat a la revista Genome Medicine i representa un pas significatiu cap a una millor comprensió de com les alteracions en el sistema immunològic faciliten l'aparició del càncer.

El sistema immunitari és el responsable de mantenir la integritat i funció de l'organisme protegint-nos contínuament d'atacs exògens, com poden ser els virus, i endògens, en aquest cas, el càncer. Això, li atorga un paper central en la inhibició de la carcinogènesi i la seva alteració pot augmentar el risc de càncer en permetre la proliferació de cèl·lules malignes. Tot i això, la base genètica que influeix en aquesta regulació era generalment desconeguda fins ara. Ara, aquesta investigació obre noves vies per al desenvolupament de mètodes de prevenció específics i dirigits a través de teràpies o intervencions que modulin la resposta immunològica.

Els resultats del projecte senyalen a més de 1.000 gens que influeixen simultàniament en el sistema immunitari i el risc de càncer. Aquests gens que afectem a més d'una característica de l'organisme, anomenats pleiotròpics, es troben sovint associats al control del desenvolupament del sistema hematològic i la regulació dels telòmers.

Per una banda, l'alteració de l'hematopoesi associada a càncer es vincula principalment amb anomalies de cèl·lules del tipus mieloide, com els neutròfils o els eosinòfils. En aquest sentit, l'estudi ha determinat un paper protector específic dels eosinòfils contra el desenvolupament de càncers comuns a la població general. Per altra banda, els telòmers són estructures situades als extrems dels cromosomes que protegeixen el material genètic i que es desgasten amb el pas del temps. Pel que, alteracions dels telòmers, s'associen a diferents patologies o condicions, incloent-hi el càncer i l'envelliment.

A més, l'estudi ha identificat possibles biomarcadors sanguinis de risc de càncer i inici de tumors. Aquests marcadors predictius es basen en petites seqüències de RNA no-codificant que poden alterar la funció del sistema immunitari.

Pel responsable de l'estudi i cap del Programa ProCURE de l'ICO, Miquel Àngel Pujana, també investigador de l'IDIBELL: "Aquest estudi obre noves vies per a la millora de la prevenció del càncer de forma personalitzada, i les troballes podrien conduir a estratègies preventives més específiques, adaptades a les característiques genètiques individuals". El Dr. Rafael de Cid, co-responsable de l'estudi i cap del projecte GCAT|Genomes for Life-IGTP, destaca la complexitat i la interconnexió de l'arquitectura del genoma humà: "La recerca genètica centrada en trets biològics mesurables, senzills, pot ser una via per entendre les bases genètiques de trets més complexos, com el càncer".

En resum, els autors subratllen la importància del progrés en la recerca genètica per millorar la prevenció i el tractament del càncer, cap a una personalització d'aquestes intervencions.

Els primers co-autors del treball són Miguel Angel Pardo (ICO-IDIBELL, programa PERIS-Salut), Xavier Farré (GCAT), Anna Esteve (ICO-IGTP), Joanna Palade (TGen) i Roderic Espín (ICO-IDIBELL, programa PERIS-Salut).

Referència

Pardo-Cea MA, Farré X, Esteve A, Palade J, Espín R, Mateo F, Alsop E, Alorda M, Blay N, Baiges A, Shabbir A, Comellas F, Gómez A, Arnan M, Teulé A, Salinas M, Berrocal L, Brunet J, Rofes P, Lázaro C, Conesa M, Rojas JJ, Velten L, Fendler W, Smyczynska U, Chowdhury D, Zeng Y, He HH, Li R, Van Keuren-Jensen K, de Cid R, Pujana MA. Biological basis of extensive pleiotropy between blood traits and cancer risk. Genome Med. 2024 Feb 2;16(1):21. DOI: 10.1186/s13073-024-01294-8.


Notícia compartida amb ICO i IDIBELL.