Notícies

Una recerca en diabetis tipus 1 aporta llum sobre els biomarcadors de la fase de remissió parcial

- Recerca

Crèdit de la imatge: iStock - Nagaiets.

Investigadores de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) han liderat un estudi de revisió exhaustiu sobre biomarcadors per a la fase de remissió parcial de la diabetis tipus 1, una fase sovint passada per alt, en col·laboració amb experts en biologia de cèl·lules β i regeneració del Diabetes Research Institute a Miami. L'estudi s'ha publicat a la revista Trends in Endocrinology and Metabolism.

La diabetis tipus 1 és una malaltia crònica desencadenada per un atac autoimmunitari a les cèl·lules β, productores d'insulina. Tot i que el tractament amb insulina, introduït fa més d'un segle, va convertir en controlable una afecció que abans era mortal, encara no es pot prevenir ni curar i afecta considerablement la vida dels pacients i les seves famílies a causa de les greus complicacions potencials. A més, les taxes d'incidència de la malaltia segueixen augmentant cada any.

El curs de la malaltia segueix un patró impredictible, marcat per episodis variables de resposta immunitària. Aquesta complexitat es fa especialment evident durant la fase de remissió parcial, també anomenada 'fase de lluna de mel'. En aquest moment, sembla que la progressió de la malaltia s'atura, i les cèl·lules β residuals recuperen la producció i secreció d'insulina, el qual pot conduir a una menor dependència de les injeccions d'insulina durant un breu període de temps.

Tot i els avenços considerables en la comprensió dels mecanismes que condueixen a la diabetis tipus 1, l'evolució de la malaltia després del diagnòstic no ha estat igualment explorada. La fase de remissió parcial representa una nova finestra d'actuació terapèutica després de l'etapa de prediabetis, que és difícil de detectar perquè requereix un cribratge exhaustiu.

El fenomen de la remissió parcial a la diabetis tipus 1 va acompanyat d'una sèrie de canvis metabòlics, immunològics i epigenètics que es manifesten a la perifèria de l'organisme. Aquests biomarcadors inclouen alteracions en poblacions específiques de cèl·lules immunitàries i canvis moleculars, que repercuteixen en la regressió temporal de la malaltia. La recerca sobre els marcadors immunometabòlics d'aquesta fase és escassa, subratllant la importància i el potencial impacte d'aquest treball.

A l'estudi, els investigadors aprofundeixen en com els biomarcadors perifèrics reflecteixen els esforços per aturar l'autoimmunitat de les cèl·lules β i la seva possible aplicació a la pràctica clínica. Exploren biomarcadors emergents que contribuiran a comprendre els diferents patrons de progressió i millorar la gestió i les intervencions clíniques.

La primera autora de l'estudi, Laia Gómez, investigadora predoctoral del grup d'Immunologia de la Diabetis de l'IGTP, afirma: "conèixer els mecanismes naturals que condueixen a la protecció de les cèl·lules β per part del sistema immunitari ens donarà pistes sobre com podem abordar l'atac autoimmunitari o, si més no, minimitzar-lo".

La revisió aborda estudis recents que apunten a noves vies immunoreguladores que es poden explorar com a dianes directes per allargar o induir la 'fase de lluna de mel', que ha demostrat ser beneficiosa per al control a llarg termini de la malaltia.

A més de revisar la recerca actual, l'estudi ofereix orientacions sobre noves direccions al camp i planteja preguntes importants per al futur. Segons Marta Vives-Pi, líder del grup de recerca de l'IGTP, "la recerca futura ha de revelar si la fase de remissió parcial va seguida de signes subtils de remissió que actualment passem per alt i si la breu recuperació que s'observa als pacients és perquè les cèl·lules β restants es curen a si mateixes o realment es tornen a crear. Comprendre aquests aspectes podria ajudar significativament a millorar el tractament de la diabetis tipus 1 durant aquesta fase".

Avui, 14 de novembre, es celebra el Dia Mundial de la Diabetis. L'any passat, el grup d'Immunologia de la Diabetis de l'IGTP va fer un vídeo per commemorar aquest dia, explicant els reptes de la diabetis tipus 1 i la feina dels seus investigadors per abordar-la. Pots veure'l aquí.

L'IGTP ha dedicat recentment un episodi del seu podcast 'Un bri de ciència' a la diabetis tipus 1. Marta Vives-Pi comparteix la seva experiència sobre aquesta malaltia i la recerca actual en aquest camp. Pots escoltar-lo aquí.

Referència

Gómez-Muñoz L, Dominguez-Bendala J, Pastori RL, Vives-Pi M. Immunometabolic biomarkers for partial remission in type 1 diabetes. Trends in Endocrinology and Metabolism. 2023 Nov 8. DOI: 10.1016/j.tem.2023.10.005