Notícies

Un mètode amb agarosa mostra potencial per comprendre el paper de les vesícules extracel·lulars a les metàstasis

- Recerca

Representació esquemàtica de la migració de punts d'agarosa

Un estudi col·laboratiu liderat per investigadors de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol ha revelat les possibilitats prometedores de fer servir un assaig de migració amb punts d'agarosa per examinar la capacitat de les vesícules extracel·lulars d'atreure altres cèl·lules en un entorn controlat. L'estudi s'ha publicat recentment a la revista BMC Biology.

Les vesícules extracel·lulars són nanopartícules alliberades per cèl·lules que intervenen en diversos processos biològics, com la comunicació cel·lular. Investigacions recents indiquen que les vesícules extracel·lulars relacionades amb el càncer tenen un paper important en la formació d'un nínxol premetastàtic (PMN) - una zona preparatòria que permet que les cèl·lules tumorals en expansió s'estableixin i creixin - en reclutar cèl·lules del tumor original.

És vital comprendre i mesurar com aquestes vesícules extracel·lulars presents al càncer poden impulsar la migració i el reclutament cel·lular, tant per desenvolupar enfocaments terapèutics lliures de cèl·lules com per millorar el nostre coneixement de la metàstasi del càncer. En aquest context, els assaigs clàssics de migració in vitro (al laboratori) no capten plenament la capacitat de les vesícules extracel·lulars per guiar químicament les cèl·lules cap a una nova localització.

L'estudi dirigit per investigadors dels grups de l'IGTP Innovació en Vesícules i Cèl·lules per a l'Aplicació en Teràpia (IVECAT), Grup de Recerca Aplicada en Oncologia de Badalona (B·ARGO) i Resistència, Quimioteràpia i Biomarcadors Predictius (RCPB) posa en relleu com les vesícules extracel·lulars poden influir en la metàstasi del càncer. L'equip va adaptar un assaig de migració de punts d'agarosa als requisits de les vesícules extracel·lulars. Aquest mètode mesura la capacitat d'aquestes partícules diminutes per atraure altres cèl·lules en un entorn controlat.

Línies cel·lulars PC3 d'alta prometastàsi i LNCaP de baixa prometastàsi reclutades per les seves pròpies vesícules extracel·lulars incrustades en punts d'agarosa

La seva anàlisi, que inclou imatges fixes i vídeos timelapse entre d'altres, va revelar que les vesícules extracel·lulars difereixen en la seva capacitat per reclutar cèl·lules endotelials. El que és més important, van poder identificar una major capacitat de reclutament a les vesícules extracel·lulars de cèl·lules canceroses PC3 molt metastàtiques en comparació amb les vesícules de cèl·lules LNCaP menys metastàtiques.

La primera autora de l'estudi, Marta Clos-Sansalvador, estudiant predoctoral del grup IVECAT de l'IGTP, explica que "l'assaig de migració de punts d'agarosa pot oferir una diversitat de mesures i configuracions de migració que no proporcionen els assaigs de migració clàssics, com ara els assajos scratch, i revela el seu potencial ús als camps de vesícules extracel·lulars i metàstasi del càncer". Clos-Sansalvador també destaca la seva practicitat: "L'assaig adaptat a vesícules extracel·lulars és una tècnica senzilla, de baix cost i versàtil que es pot adaptar fàcilment a la majoria dels laboratoris".

Referència

Clos-Sansalvador M, Monguió-Tortajada M, Grau-Leal F, Ruiz de Porras V, Garcia SG, Sanroque-Muñoz M, Font-Morón M, Franquesa M, Borràs FE. Agarose spot migration assay to measure the chemoattractant potential of extracellular vesicles: applications in regenerative medicine and cancer metastasis. BMC Biology. 2023 Oct 26;21(1):236. DOI: 10.1186/s12915-023-01729-5.