Notícies

El CEEISCAT col·labora amb ONUSIDA i el Ministeri de Salut Pública de República Dominicana per millorar la retenció als tractaments antiretrovirals pel VIH

- Recerca

El doctor Jordi Casabona, director del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), grup de recerca de l'IGTP, s'ha desplaçat a la República Dominicana a finals de juliol per col·laborar i donar suport a ONUSIDA -el Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre VIH/SIDA- i al govern de l'estat caribeny en la seva lluita contra el VIH. La missió ha comptat amb el suport dels doctors Jorge Palacio Vieira i Daniel Kwakye Nomah, investigadors del centre, i concretament s'ha enfocat a analitzar i fer propostes de millora per a la retenció, adherència i recuperació de les persones en tractament. 

Recentment, la República Dominicana ha adoptat l'objectiu 95-95-95 establert per ONUSIDA, consistent en el fet que un 95% de les persones que viuen amb VIH coneguin el seu diagnòstic; d'aquestes, un 95% es trobi en tractament i, dins d'aquesta xifra, un 95% tingui la càrrega viral suprimida. En el cas del país, el percentatge de diagnòstics (85% d'unes 78.000 persones aproximadament) s'apropa als estàndards desitjats, però quant a les persones en tractament, aquest es troba lluny de la fita proposada (55%). Promoure i afavorir la retenció en tractaments en poblacions clau és imprescindible per augmentar progressivament la quantitat de persones amb la càrrega viral suprimida (un 47% l'any 2021) i reduir-ne els contagis. Per aquest motiu, la finalitat de la missió ha accentuat aquest segon i tercer pilar de la cascada de serveis del VIH. 

Al llarg de la seva estada, el doctor Casabona ha pogut reunir-se i treballar in situ amb diferents agents actius en el front contra el VIH, com els organismes ministerials del govern dominicà, hospitals i centres sanitaris o membres de la societat civil del país, havent-se entrevistat, a més a més, amb diversos grups d'immigrants haitians, un dels col·lectius més afectats. 

A partir d'aquesta visita i de l'anàlisi de la informació existent, de forma conjunta amb el Ministeri i les agències internacionals, es presentarà una descripció de la situació i una proposta de millora de les taxes de retenció al tractament que permetin al país avançar en la seva cascada de serveis i acostar-se als objectius de 95-95-95, definits per ONUSIDA. 

El contacte directe amb les unitats i programes de tractament és clau per identificar les barreres i traçar millores en la retenció dels tractaments