Declaració institucional sobre l'ús de models animals en la recerca

L'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) s'ha adherit a l'acord de transparència en experimentació animal, promogut des de la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE), amb la col·laboració de l'Associació Europea per a la Recerca Animal (EARA) i llançat el 20 de setembre de 2016.

Som conscients que la recerca animal juga un paper fonamental en el coneixement dels mecanismes biològics que estan involucrats en les malalties i en el desenvolupament de tractaments mèdics. Sense l'ús d'animals, no disposaríem de la majoria de les medicines, antibiòtics, vacunes i tècniques quirúrgiques que s'apliquen en medicina humana i veterinària.

Una part del treball científic que es realitza en el IGTP i que contribueix a la millora de la vida de les persones és gràcies a la utilització d'animals, per exemple en els estudis de cirurgia cardíaca, malalties infeccioses, malalties neurològiques, càncer...

El benestar dels animals d'experimentació és un tema fonamental per al IGTP, així com ho és l'estricte respecte i compliment de la legislació vigent sobre protecció d'animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent la docència. El nostre objectiu és aconseguir els més alts estàndards de benestar animal, no solament des del punt de la responsabilitat moral sobre aquests, sinó també perquè no es podria aconseguir ciència de qualitat sense benestar animal. La nostra experimentació animal compleix amb els estàndards legals i és revisada per un comitè ètic d'experimentació animal, que promou l'ús de mètodes alternatius, la reducció del nombre d'animals utilitzats, i el refinament dels procediments experimentals. Cap projecte de recerca que requereixi l'ús d'animals pot començar sense la preceptiva avaluació ètica i l'autorització final per part de la respectiva autoritat competent.

El IGTP s'ocupa de garantir també que tant el personal a cura dels animals com els investigadors involucrats en experimentació comptin amb la formació i coneixements necessaris, i es compromet a proporcionar els recursos precisos per al correcte manteniment dels animals d'experimentació pel que fa a instal·lacions, manutenció, benestar i atenció veterinària.