Memòria Anual

Consulta la memòria anual de l'IGTP per a l'any 2022, en format extès o el resum executiu. Ambdós documents estan disponibles en anglès.

Memòria Anual 2022

Resum Executiu 2022

També pots consultar les memòries científiques d’anys anteriors. Des del 2014 al 2017 estan disponibles en català, castellà i anglès.

Memòria Anual 2021   Memòria Anual 2020   Memòria Anual 2019   Memòria Anual 2018

Memòria Anual 2017   Memòria Anual 2016   Memòria Anual 2015   Memòria anual 2014