Ofertes de feina

VETERINARI/A PER LA SUPERVISIÓ DE L'ÀREA DE CIRURGIA AVANÇADA DEL CMCiB (REF.: 2024/40)

Referència:
2024/40
Termini:

19/04/2024

DESCRIPCIÓ DE L'OCUPACIÓ

L'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), busca un/a veterinari/a amb la finalitat de supervisar la gestió diària dins l'Àrea de Cirurgia Avançada, sota la supervisió i guiatge del Cap de l'Àrea, al Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge (CMCiB).

ES REQUEREIX

 • Requereix estar en possessió de la títol de veterinària.
 • Requereix estar col·legiat/da al COVB, o en disposició per a fer-ho.
 • Requereix experiència demostrable de 5 anys en clínica veterinària o centres de recerca amb grans animals.
 • Requereix experiència demostrable en gestió d'equips de treball/persones un mínim de 2 anys, amb disposició i capacitats per a coordinar i gestionar grups multidisciplinaris en les seves tasques del dia a dia.
 • Requereix disposició per a treballar amb models animals de diferents espècies, tant grans animals com petits animals, en diferents nivells de biocontenció, i amb mètodes alternatius, incloent peça anatòmica i teixits, amb la finalitat de donar suport a la recerca biomèdica.
 • Requereix acreditar un bon nivell d'anglès parlat i escrit.

Es valorarà:

 • Haver realitzat un màster, cursos de post-grau o altra formació reglada post-universitària.
 • Estar en possessió de la formació en les funcions a, b i c per a experimentació animal.
 • Experiència en el treball amb normatives de qualitat (BPL, BPC, AAALAC, ISO...).
 • Experiència en anestèsia gasosa i cirurgia, així com en l'ús de tecnologies pel diagnòstic, per imatge veterinària (Rx, fluoroscòpia, TAC, RM, laparoscòpia, endoscòpia...).

Habilitats requerides:

 • Respectuós envers els animals i el seu benestar.
 • Responsable, autònom i amb iniciativa.
 • Polivalent, dinàmic, flexible i amb autocontrol.
 • Meticulós, ordenat i atent als detalls.
 • Habilitats comunicatives, de coordinació, de supervisió i de gestió d'equips de treball.
 • Adaptació al treball en un equip multidisciplinari.
 • Empatia en el tracte amb persones.
 • Enfocat al servei, i amb habilitats d'atenció al client.

FUNCIONS

 • Actuar com a veterinari supervisor de la gestió del dia a dia a l'àrea quirúrgica i de diagnòstic per a la Imatge, sota la supervisió i guiatge del Cap de l'Àrea, responsabilitzant-se de coordinar la bona execució pràctica de les diferents activitats programades, així com d'optimitzar el funcionament i coordinació de l'equip dins l'horari de treball.
 • Coordinar i participar activament en el pla de formació anual dels diferents perfils de l'equip de treball de l'àrea, sota la supervisió i guiatge del Cap de l'Àrea, per assegurar la seva competència i habilitats en les funcions definides.
 • Participar en projectes de recerca experimental preclínica, amb mètodes alternatius i amb models d'animal gran (conill, porc i ovella), en diferents àmbits de la medicina, com poden ser la cirurgia intervencionista, cirurgia endoscòpica i laparoscòpia, cardiologia, neurologia i de noves tecnologies aplicades als quiròfans.
 • Coordinar i participar en l'organització dels programes de formació en tecnologies mèdiques per a tercers.
 • Tenir cura de les instal·lacions, dels quiròfans experimentals, dels equips, del material, i dels animals allotjats.
 • Realitzar anestèsies quirúrgiques, donar suport als cirurgians, realitzar cures, petites intervencions i tractaments medico-quirúrgics als animals.
 • Vetllar i assegurar el benestar de tots els animal mantinguts al centre, i estar disponible per a incidències mèdiques d'urgències, amb animals estabulats.
 • Realitzar i supervisar l'enregistrament de dades als registres manuals i al sistema informàtic, en forma i temps adequats, i seguint les normes de qualitat del centre.
 • Seguir i supervisar el compliment de les normes de bioseguretat i la llei de prevenció de riscos laborals, amb el correcte us dels EPIS i dels processos de descontaminació de cada àrea. 
 • Realitzar tasques de suport, com a tècnic de recerca, a l'espai de barrera, convencional o NCB3, amb models de rosegadors, i donar suport a totes les seccions del CMCiB segons les necessitats de cada moment, seguint les directrius establertes pel Cap d'Àrea o per la Direcció tècnica.

S'OFEREIX

 • Contracte indefinit (Llei de la Ciència 14/2011).
 • Incorporació immediata.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • 23 dies de vacances + 9 dies personals anuals.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Carrera professional amb formació i millora continuada (Càpsules formatives a càrrec de l'empresa).
 • Treballar en un equip dinàmic i jove, en creixement i amb molta progressió.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Ubicació al Campus Can Ruti, un entorn de recerca translacional de primer nivell de l'àrea de Barcelona, L'IGTP ofereix un ecosistema de suport, amigable i col·laboratiu per promoure el desenvolupament professional i ajudar-lo a assolir els seus objectius de recerca..

PER A MÉS INFORMACIÓ

www.germanstrias.org/ca/projectes-estrategics/

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per correu electrònic a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat.

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE.

Les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb els principis informadors i els objectius dels
sistemes de provisió, seguint el procés descrit a continuació:

 1. Avaluació curricular: anàlisi del currículum vitae per valorar aspectes relacionats amb la formació, la trajectòria professional i l'experiència en posicions relacionades amb el lloc de treball objecte de selecció.
 2.  Entrevista personal: un cop valorat el currículum, les persones seleccionades seran convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb l'experiència i les competències professionals.

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les que s'adaptin millor a la posició a cobrir.