Training

Thursday 19 January

CMCiB 3R Seminars

From to

Organizer: Comitè d'Ètica

El Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge (CMCiB) promou un programa de seminaris de formació continuada per al personal que treballa en recerca preclínica i, en especial, per actualitzar les bones pràctiques de treball amb models animals per al foment de les 3R (Reemplaç, Reducció i Refinament).