Docencia

Jueves 15 Febrero

CMCiB 3R Seminars

Del al

Organizer: Comitè d'Ètica

El Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge de Catalunya CMCiB) juntament amb el Comitè d'Ètica Experimentació Animal, promou un programa de seminaris de formació continuada per al personal que treballa en recerca preclínica i, en especial, per actualitzar les bones pràctiques de treball amb models animals per al foment de les 3R (Reemplaçament, Reducció i Refinament).

Lunes 19 Febrero

IGTP Core Facility Seminar Series 2024

Del al

Each session is given by the scientist responsible for the service who will give a master class on a specific aspect of the service they provide. Guest speakers from external services will also be invited.