Ofertes de feina

METGE/ESSA ÀREA BIOIMATGE CMCiB (REF.: 2024/39)

Referència:
2024/39
Termini:

19/04/2024

DESCRIPCIÓ DE L'OCUPACIÓ

L'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol busca un/a candidat/a amb la possessió del títol de metge per al Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge (CMCiB) de l'IGTP.

ES REQUEREIX

 • Estar en possessió de titulació universitària en medicina. Interessant si és en l'especialitat de neurologia o neurorradiología, però no excloent.
 • Es tindrà en compte coneixement sobre l'aplicació de seqüències de Ressonància Magnètica (RM).
 • Interès i motivació per implicar-se en recerca.
 • Es valoraran coneixements d'estadística.
 • Bon nivell d'anglès.
 • Habilitats personals: Flexibilitat per implicar-se en equips multidisciplinaris, capacitat per treballar de manera autònoma i per comunicar-se de manera eficient. Cal que sigui rigorós/a i sistemàtic/a en el treball. Integritat i bon caràcter. Interès per la recerca.

FUNCIONS

Busquem un/a facultatiu/va amb la principal funció d'integrar-se dins la dinàmica del centre, per donar suport durant les RM per recerca clínica que tenen lloc al CMCiB. Ha d'estar capacitat per identificar 'incidentalomes' de tipus radiològic, principalment cerebrals i ser capaç de gestionar les diferents situacions sanitàries que poden tenir lloc durant l'adquisició. Ha de poder fer front al maneig i coordinació del carro d'aturades, incloent la correcta administració de fàrmacs.

El/la candidat/a s'integrarà dins el marc de la Unitat d'Anatomia Computacional del CMCiB. Haurà d'involucrar-se en les tasques de recerca dels estudis en curs. Una part del seu rol serà donar suport a la recerca en imatge, principalment neurociències-neuroimatge de model humà i podria donar-se de model animal, integrant-se amb l'equip investigador segons requisits de l'estudi i motivacions. En alguns estudis podria realitzar la segmentació manual de regions, òrgans o lesions en imatges d'RM de diferents regions anatòmiques, o dur a terme la validació de segmentacions.

Es valoraran positivament coneixements sobre el processat de neuroimatge i/o bioinformàtica. Possibilitat de desenvolupar-se i créixer acadèmicament.

S'OFEREIX

 • Contracte indefinit (Llei de la Ciència 14/2011).
 • Jornada laboral a mitja jornada amb horari flexible, segons l'agenda de les RM de recerca clínica.
 • Incorporació immediata.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • 23 dies de vacances + 9 dies personals anuals.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Carrera professional amb formació i millora continuada (Càpsules formatives a càrrec de l'empresa).
 • Treballar en un equip dinàmic i jove, en creixement i amb molta progressió.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Ubicació al Campus Can Ruti, un entorn de recerca translacional de primer nivell de l'àrea de Barcelona, L'IGTP ofereix un ecosistema de suport, amigable i col·laboratiu per promoure el desenvolupament professional i ajudar-lo a assolir els seus objectius de recerca.

PER A MÉS INFORMACIÓ

/ca/projectes-estrategics/

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per correu electrònic a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat.

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE.

Les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb els principis informadors i els objectius dels
sistemes de provisió, seguint el procés descrit a continuació:

 1. Avaluació curricular: anàlisi del currículum vitae per valorar aspectes relacionats amb la formació, la trajectòria professional i l'experiència en posicions relacionades amb el lloc de treball objecte de selecció.
 2.  Entrevista personal: un cop valorat el currículum, les persones seleccionades seran convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb l'experiència i les competències professionals.

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les que s'adaptin millor a la posició a cobrir.