Ofertes de feina

INNOVATION PROJECT MANAGER (REF.: 2023/148)

Referència:
2023/148
Termini:

01/12/2023

DESCRIPCIÓ DE L'OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a 'Innovation Project Manager' a la Unitat d´Innovació i Desenvolupament de Negoci.

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol universitari en biotecnologia, biologia, bioquímica, farmàcia o altres disciplines relacionades.
 • Es valorarà tenir el doctorat en les disciplines anteriors
 • Altres perfils acceptats amb experiència demostrada o coneixements en els àmbits d'actuació requerits.
 • Experiència mínima de 3 anys en activitats de transferència de tecnologia i desenvolupament de negoci.
 • Domini de l'anglès, castellà i català, parlat i escrit.
 • Habilitat comunicativa i organitzadora, flexible, amb autonomia de treball i responsable.
 • Capacitat de treball individual i en equip.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són:

 • Les activitats implicades en el cicle d'innovació: captació d'idees, avaluació, protecció de la propietat intel·lectual, elaboració de plans de desenvolupament de tecnologia, transferència i creació de spin-offs.
 • Promoció de la cartera tecnològica de la institució.
 • Networking amb empreses i socis comercials.
 • Gestió de la cartera de patents.
 • Captació de fons per a projectes d'innovació.
 • Col·laboració en l'elaboració i revisió del pla d'acció anual i informe d'activitat anual.
 • Gestió i elaboració d'estudis de mercat.
 • Realització d'estudis sobre l'estat de l'art de tecnologies i vigilància tecnològica.
 • Manteniment d'un Sistema de Gestió de la I+D+i basat en la UNE 166002.

S'OFEREIX:

 • Contracte a jornada completa.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Càpsules formatives a càrrec de l'empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Ubicació al Campus Can Ruti, un entorn de recerca translacional de primer nivell de l'àrea de Barcelona. L'IGTP ofereix un ecosistema de suport, amigable i col·laboratiu per promoure el desenvolupament professional i ajudar-lo a assolir els seus objectius de recerca.
 • Incorporació inici 2024.

PER MÉS INFORMACIÓ:

IGTP: www.germanstrias.org/es/

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès al lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat .

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO indiqui la referència DE L'OFERTA A L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistaran les més adequades.