Job offers

INVESTIGADOR/A NOVELL/A

Reference:
2022/132
Deadline:

15/09/2022

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a investigador/a novell/a amb la finalitat de realitzar diferents tasques del projecte de recerca "Personalized medicine in Neurofibromatosis type 2: improving the genetic diagnosis, the evaluation of the quality of life and the generation of schwannoma iPSC-derived cell model".

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol de grau en psicologia i estar realitzant o haver realitzat un màster en el mateix àmbit.

 • Coneixements teòrics i pràctics d'estudis amb grups focals i entrevistes semi-estructurades.

 • Persona motivada i proactiva amb interès en realitzar la tesi doctoral.

 • Disposició per treballar amb pacients i famílies amb malalties minoritàries.

 • Disposició per treballar en equip.

 • Nivell mig-alt d' anglès.

 • Usuari del packet de Microsoft office com Word, Excel i power point.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són :

 • Dur a terme estudis de Qualitat de Vida en pacients i familiars amb Schwannomatosis associada a NF2 (Neurofibromatosis Tipus II)

 • Desenvolupar PROMs específics per la Schwannomatosis associada a NF2

 • Col·laborar en el desenvolupament d'un programa avançat en el maneig de pacients amb Schwannomatosis associada a NF2, un programa centrat en la persona i en la presa de decisions informades, amb discussió dels objectius de cures en situacions de malaltia avançada.

S'OFEREIX:

 • Contracte indefinit a temps complert (Real Decreto-ley 8/2022).

 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.

 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

 • Retribució flexible (tiquet guarderia).

 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.

 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.

 • Incorporació aproximadament l'últim trimestre de l'any (Octubre/Novembre del 2022).

 • Possibilitat de realitzar una tesis doctoral.

 • Ubicació al Campus Can Ruti, un entorn de recerca translacional de primer nivell de l'àrea de Barcelona, en un entorn científic molt estimulant. L'IGTP ofereix un ecosistema de suport, amigable i col·laboratiu per promoure el desenvolupament professional i ajudar-lo a assolir els seus objectius de recerca. Salari brut anual segons la vàlua del candidat/a.

PER MÉS INFORMACIÓ:

http://www.germanstrias.org/about-us/ca-index

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.