Job offers

VETERINARI PER A L’ÀREA QUIRÚRGICA i DE DIAGNÒSTIC PER A LA IMATGE AL CMCiB

Reference:
2022/126
Deadline:

15/08/2022

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'Institut de recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), busca un/a candidat/a amb la finalitat de realitzar la funció de Veterinari a l' Àrea quirúrgica i de diagnòstic per la imatge, del Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge (CMCiB).

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió de titulació de veterinari.

 • Requereix estar col·legiat al COVB, o en disposició per a fer-ho.

 • Es valorarà haver realitzat un màster, cursos de post-grau o altra formació reglada post-universitària.

 • Disposició per treballar amb models animals de diferents espècies,  així com diferents nivells de biocontenció, incloent nivell 1, 2 i 3 de bioseguretat.

 • Es valorarà posseir experiència en anestèsia i cirurgia, així com en l'ús de tecnologia per al diagnòstic per a la imatge veterinària (Rx, TAC, RM, laparoscòpia, endoscòpia...).

 • Disposició per treballar en equip.

 • Habilitats de d'atenció al client.

 • Acreditar un bon nivell d' anglès parlat i escrit

 • Es valorarà estar en possessió de la formació en les funcions a, b i c per a experimentació animal.

 • Habilitats requerides

  • Responsable i amb iniciativa

  • Polivalent i dinàmic

  • Meticulós i ordenat

  • Perseverança laboral

  • Treball en equip multidisciplinari

  • Amant dels animals

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són:

 • Actuar com a veterinari a l'àrea quirúrgica i de diagnòstic per a la Imatge.

 • Participar en projectes de recerca experimental preclínica i amb model animal porc i ovella, en diferents àmbits de la medicina, com poden ser la cirurgia, cardiologia, neurologia i noves tecnologies aplicades als quiròfans.

 • Participar en programes de formació de tecnologies mèdiques per a tercers.

 • Tenir cura de les instal·lacions, dels quiròfans experimentals, dels equips, del material, i dels animals allotjats.

 • Realitzar anestèsies quirúrgiques, donar suport als cirurgians, realitzar cures, petites intervencions i tractaments als animals.

 • Vetllar i assegurar el benestar animal.

 • Estar disponible per a incidències mèdiques d'urgències amb animals estabulats.

 • Registrar les dades als registres manuals i al sistema informàtic, en forma i temps adequats, seguin les normes de qualitat BPL.

 • Seguir les normes de bioseguretat i de la llei prevenció de riscos laborals amb el correcte us dels EPIS i dels processos de descontaminació de cada àrea. 

 • Realitzar tasques de suport, com a tècnic de recerca, a l'espai de barrera, convencional o NCB3, amb models de rosegadors i donant suport a totes les seccions del CMCiB segons les necessitats de cada moment, segons les directrius establertes per la Direcció tècnica.

S'OFEREIX:

 • Contracte indefinit a jornada completa  (Reial Decret-llei 8/2022).

 • Incorporació al setembre

 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.

 • Retribució flexible (tiquet guarderia).

 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.

 • Treballar en un equip dinàmic i jove, en creixement i amb molta progressió.

 • Carrera professional amb formació i millora continuada

 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

 • Ubicació al Campus Can Ruti, un entorn de recerca translacional de primer nivell de l'àrea de Barcelona, en un entorn científic molt estimulant. L'IGTP ofereix un ecosistema de suport, amigable i col·laboratiu per promoure el desenvolupament professional i ajudar-lo a assolir els seus objectius de recerca.

PER MÉS INFORMACIÓ

/ i http://www.cmcib.cat/

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2-3 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.